Xalqaro munosabatlar va jahon iqtisodiyoti

XXI asr bo‘sag‘asida O‘zbekiston. Referatlar Xalqaro munosabatlar va jahon iqtisodiyoti

8 oy(lar) oldin

Xalqaro munosabatlar 1871-1914 yillarda Referatlar Xalqaro munosabatlar va jahon iqtisodiyoti

8 oy(lar) oldin

O‘zbekistonning Osiyo va Tinch okean havzasi mamlakatlari bilan hamkorligi. Referatlar Xalqaro munosabatlar va jahon iqtisodiyoti

8 oy(lar) oldin

O‘zbekistonning MDH mamlakatlari bilan ikki tomonlama hamkorligi Referatlar Xalqaro munosabatlar va jahon iqtisodiyoti

8 oy(lar) oldin

O‘zbekistonning Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan qardoshlik aloqalari. Referatlar Xalqaro munosabatlar va jahon iqtisodiyoti

8 oy(lar) oldin

O‘zbekistonning AQSH va Yevropa mamlakatlari bilan o‘zaro aloqalari. Referatlar Xalqaro munosabatlar va jahon iqtisodiyoti

8 oy(lar) oldin

O‘zbekistoning jahon hamjamiyatiga qo‘shilishi va xalqaro nufuzining ortib borishi. Referatlar Xalqaro munosabatlar va jahon iqtisodiyoti

8 oy(lar) oldin

O‘zbekiston va Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi. Referatlar Xalqaro munosabatlar va jahon iqtisodiyoti

8 oy(lar) oldin

Mustaqil tashqi siyosat asoslarining ishlab chiqilishi, uning asosiy tamoyillari. Referatlar Xalqaro munosabatlar va jahon iqtisodiyoti

8 oy(lar) oldin

Mustaqil O‘zbekistonning tashqi siyosati (1991 – 2010 yillar) Referatlar Xalqaro munosabatlar va jahon iqtisodiyoti

8 oy(lar) oldin

Ikkinchi jahon urushidan keyin xalqaro munosabatlar (1945-1990-nchi yillar) Referatlar Xalqaro munosabatlar va jahon iqtisodiyoti

8 oy(lar) oldin

Ikkinchi jahon urushi (1939-1945 yillar) Referatlar Xalqaro munosabatlar va jahon iqtisodiyoti

8 oy(lar) oldin

Birinchi jahon urushi (1914-1918 yillar) Referatlar Xalqaro munosabatlar va jahon iqtisodiyoti

8 oy(lar) oldin

Amaliy diplomatiya Referatlar Xalqaro munosabatlar va jahon iqtisodiyoti

8 oy(lar) oldin

“O‘zbekiston va jahon hamjamiyati” fani predmeti, uni o‘rganish ahamiyati. Referatlar Xalqaro munosabatlar va jahon iqtisodiyoti

8 oy(lar) oldin

Sozlamalar