Tilshunoslik

ОLMОSH SO’Z TURKUMI Referatlar Tilshunoslik

1 oy oldin

АJRАTILGАN BO`LАКLАR Referatlar Tilshunoslik

1 oy oldin

YUKLAMA Referatlar Tilshunoslik

1 oy oldin

YORDAMCHI SO’ZLAR Referatlar Tilshunoslik

1 oy oldin

YASAMA SO‘ZLARNING LEKSEMALASHUVI Referatlar Tilshunoslik

1 oy oldin

UYUSHIQ BO’LAKLAR. Referatlar Tilshunoslik

1 oy oldin

UNLI FONEMALAR PARADIGMASI Referatlar Tilshunoslik

1 oy oldin

UNDOSH FONEMALAR PARADIGMASI Referatlar Tilshunoslik

1 oy oldin

UNDALMALAR. KIRISH SO’Z VA KIRISH GAPLAR. Referatlar Tilshunoslik

1 oy oldin

Turkiy tillarning umumiy fonetik qonuniyatlari Referatlar Tilshunoslik

1 oy oldin

Sozlamalar