Nemis tili

О’qish va o’qish texnikasi Referatlar Nemis tili

3 oy(lar) oldin

Yozuvni o’rgatish Referatlar Nemis tili

3 oy(lar) oldin

Yozuv va fikrni yozma bayon qilishni o’rgatish Referatlar Nemis tili

3 oy(lar) oldin

Turli o’quv yurtlarida chet til o’qitish Referatlar Nemis tili

3 oy(lar) oldin

Tinglab tushunishni o’rgatish Referatlar Nemis tili

3 oy(lar) oldin

Tinglab tushunish nutq faoliyatining turi sifatida Referatlar Nemis tili

3 oy(lar) oldin

Talaffuzni o’rgatish Referatlar Nemis tili

3 oy(lar) oldin

REZEPTIVE AKTIVITÄTEN UND STRATEGIEN Referatlar Nemis tili

3 oy(lar) oldin

O’qishni o’rgatish Referatlar Nemis tili

3 oy(lar) oldin

Nutq ko’nikma va malakalarini nazorat qilish Referatlar Nemis tili

3 oy(lar) oldin

Nemis tilida fakultativ mashg’ulot Referatlar Nemis tili

3 oy(lar) oldin

Nemis tili o’qitish vositalari Referatlar Nemis tili

3 oy(lar) oldin

Nemis tili o’qitish metodlari va prinsiplari Referatlar Nemis tili

3 oy(lar) oldin

Sozlamalar