Musiqa

TOVUSH CHO’ZIMLARI Referatlar Musiqa

3 oy(lar) oldin

SONATINA. SONATA Referatlar Musiqa

3 oy(lar) oldin

SOMONIYLAR DAVRINING MUSIQIY HAYOTI (IX-X ASRLAR) Referatlar Musiqa

3 oy(lar) oldin

SOMONIYLAR DAVRIDA MUSIQIY HAYOT (IX-X ASRLAR) Referatlar Musiqa

3 oy(lar) oldin

SINKOPA. VOKAL MUSIQASIDA TURKUMLASHSINKOPA. Referatlar Musiqa

3 oy(lar) oldin

SIMFONIK IJODI Referatlar Musiqa

3 oy(lar) oldin

SIMFONIK IJODI (3) Referatlar Musiqa

3 oy(lar) oldin

SIMFONIK IJODI (2) Referatlar Musiqa

3 oy(lar) oldin

SHOPEN IJODINING TAVSIFI Referatlar Musiqa

3 oy(lar) oldin

S.V.RAXMANINOV (1873-1943) Referatlar Musiqa

3 oy(lar) oldin

Sozlamalar