Musiqa

MAHOBATLI BЕZAKLI SAN'AT KOMPOZITSIYASI Referatlar Musiqa

7 oy(lar) oldin

KOMPOZITSIYANING ASOSIY QONUNLARI Referatlar Musiqa

7 oy(lar) oldin

KOMPOZITSIYA TARIXINI RIVOJLANTIRISHIGA QISQA IZOH Referatlar Musiqa

7 oy(lar) oldin

XVIII ASR MUSIQA MADANIYATI VA JANRLARI Referatlar Musiqa

9 oy(lar) oldin

VЕNA KLASSIK MAKTABI KОMPОZITОRI Referatlar Musiqa

9 oy(lar) oldin

UMUMIY O`RTA TA’LIM MAKTABLARIDA MUSIQA TARBIYASI Referatlar Musiqa

9 oy(lar) oldin

Sozlamalar