Madaniyat va san'at

ШАРҚ УЙҒОНИШ ДАВРИ МАДАНИЯТИ Referatlar Madaniyat va san'at

1 oy oldin

АРХАИК ВА АНЪАНАВИЙ МАДАНИЯТ Referatlar Madaniyat va san'at

1 oy oldin

Yer ustki stereotopografik tasvirga tushirish aniqligi. Referatlar Madaniyat va san'at

1 oy oldin

Yer ustki fotogrammetriyaning topografiyadagi qo‘llanishi. Referatlar Madaniyat va san'at

1 oy oldin

TASVIRLASHNINIG ASOSIY QONUN QOIDALARI Referatlar Madaniyat va san'at

1 oy oldin

Sozlamalar