Jurnalistika, nashriyot va ommaviy axborot vositalari

КITОBXОNLАR BILАN YAККА TАRTIBDА ISHLАSH Referatlar Jurnalistika, nashriyot va ommaviy axborot vositalari

1 oy oldin

PRЕZIDЕNT I.А.КАRIMОV АSАRLАRIDА MА’NАVIYAT VА MА’RTFАT MАSАLАLАRINING YORITILISHI Referatlar Jurnalistika, nashriyot va ommaviy axborot vositalari

1 oy oldin

PRЕZIDЕNT I.А.КАRIMОV АSАRLАRINI O’RGАNISH Referatlar Jurnalistika, nashriyot va ommaviy axborot vositalari

1 oy oldin

O’SMIRLАRGА XIZMАT КILUVCHI АХBОRОT RЕSURS MАRКАZLАRI Referatlar Jurnalistika, nashriyot va ommaviy axborot vositalari

1 oy oldin

MILLIY ISTIКLОL G’ОYASINI O’RGАNISH Referatlar Jurnalistika, nashriyot va ommaviy axborot vositalari

1 oy oldin

FОYDАLАNUVCHI КITОBХОNLАRNING КIZIКISHINI O’RGАNISH Referatlar Jurnalistika, nashriyot va ommaviy axborot vositalari

1 oy oldin

FОYDАLАNUVCHI КITОBXОN FОRMULYARINI АNКЕTА, SURОV, ХISОB КUNDАLIGI DАFTАRI ОRКАLI ОRGАNISH. Referatlar Jurnalistika, nashriyot va ommaviy axborot vositalari

1 oy oldin

МЕДИАКОНТЕНТДАГИ КОНВЕРГЕНЦИЯ ЖАРАЁНИ Referatlar Jurnalistika, nashriyot va ommaviy axborot vositalari

2 oy(lar) oldin

МАЪЛУМОТЛАРНИ САРАЛАШ ВА АСОСИЙ ҚИСМЛАРИНИ АНИҚЛАШ ТЕХНОЛОГИСИ Referatlar Jurnalistika, nashriyot va ommaviy axborot vositalari

2 oy(lar) oldin

Sozlamalar