Hayot faoliyati xavfsizligi va mehnatni muhofaza qilish

ЮКЛАРНИ ОРТИШ-ТУШИРИШ ВА ТАШИШ ИШЛАРИДА АСОСИЙ Referatlar Hayot faoliyati xavfsizligi va mehnatni muhofaza qilish

1 oy oldin

ЭЛЕКТР ХАВФСИЗЛИГИ ВА УНДАН ҲИМОЯЛАНИШ Referatlar Hayot faoliyati xavfsizligi va mehnatni muhofaza qilish

1 oy oldin

ЭЛЕКТР ХАВФСИЗЛИГИ АСОСЛАРИ. Referatlar Hayot faoliyati xavfsizligi va mehnatni muhofaza qilish

1 oy oldin

ШОВҚИН, ТИТРАШ, УЛТРАТОВУШ ВА ИНФРАТОВУШДАН ҲИМОЯЛАШ Referatlar Hayot faoliyati xavfsizligi va mehnatni muhofaza qilish

1 oy oldin

ШАХСИЙ ХИМОЯ ВОСИТАЛАРИ Referatlar Hayot faoliyati xavfsizligi va mehnatni muhofaza qilish

1 oy oldin

ШАХСИЙ ХИМОЯ ВОСИТАЛАРИ (2) Referatlar Hayot faoliyati xavfsizligi va mehnatni muhofaza qilish

1 oy oldin

ҲАЁТ ФАОЛИЯТ ХАВФСИЗЛИГИ ФАНИГА КИРИШ Referatlar Hayot faoliyati xavfsizligi va mehnatni muhofaza qilish

1 oy oldin

ХАРАКАТНИ ТАШКИЛ КИЛИШ УСУЛЛАРИ Referatlar Hayot faoliyati xavfsizligi va mehnatni muhofaza qilish

1 oy oldin

ХАРАКАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ Referatlar Hayot faoliyati xavfsizligi va mehnatni muhofaza qilish

1 oy oldin

ХАVFSIZ ISHLАSHGА O’RGАTISH. MЕHNАT MUHОFАZАSI ISHLАRINI TАSHKIL QILISH Referatlar Hayot faoliyati xavfsizligi va mehnatni muhofaza qilish

1 oy oldin

ФАВҚУЛОДДА ҲОЛАТЛАР ҲАҚИДАГИ Referatlar Hayot faoliyati xavfsizligi va mehnatni muhofaza qilish

1 oy oldin

ФАВҚУЛОДДА ВАЗИЯТЛАР БЎЙИЧА КОМИССИЯЛАР ИШЛАРНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ Referatlar Hayot faoliyati xavfsizligi va mehnatni muhofaza qilish

1 oy oldin

Sozlamalar