Geologiya, gidrologiya va geodeziya

YERNING O‘LCHAMLARI VA SHAKLI HAQIDA TUSHUNCHA Referatlar Geologiya, gidrologiya va geodeziya

1 oy oldin

Yer tuzishda rejalash asoslari va rejalar tizimi Referatlar Geologiya, gidrologiya va geodeziya

1 oy oldin

Yer tuzishda mehnatni meyorlash Referatlar Geologiya, gidrologiya va geodeziya

1 oy oldin

Yer tuzishda mehnatga haq to‘lash Referatlar Geologiya, gidrologiya va geodeziya

1 oy oldin

Yer tuzish xizmati to‘g‘risida umumiy ma’lumotlar Referatlar Geologiya, gidrologiya va geodeziya

1 oy oldin

Yer tuzish ishlarini tashkil etish va rejalashtirish tushunchasi Referatlar Geologiya, gidrologiya va geodeziya

1 oy oldin

Yer tuzish bo‘yicha loyiha tashkilotlarining tarkibi va vazifalari Referatlar Geologiya, gidrologiya va geodeziya

1 oy oldin

Viloyat, shahar va tuman yer tuzish xizmatlari Referatlar Geologiya, gidrologiya va geodeziya

1 oy oldin

VERTIKAL PLANIROVKA QILISHDA GEODEZIK HISOBLASHLAR Referatlar Geologiya, gidrologiya va geodeziya

1 oy oldin

UZALA INSHOOTLAR QURISHDA UNI TRASSALASH Referatlar Geologiya, gidrologiya va geodeziya

1 oy oldin

TOPOGRAFIK KARTANI O‘RGANISH VA TOPOGRAFIK SHARTLI BELGILAR HAQIDA TUSHUNCHA. Referatlar Geologiya, gidrologiya va geodeziya

1 oy oldin

TOPOGRAFIK KARTA VA PLAN Referatlar Geologiya, gidrologiya va geodeziya

1 oy oldin

To'g'ri oqimli bug' qozonining suv-kimyoviy tartiblari. Referatlar Geologiya, gidrologiya va geodeziya

1 oy oldin

TO‘KMA TOSH VA TOSH-GRUNTLI TO‘ONLARNI QURISH Referatlar Geologiya, gidrologiya va geodeziya

1 oy oldin

Sozlamalar