Geografiya va iqtisodiy geografiya

Yangi energetika- yangi hayot. Referatlar Geografiya va iqtisodiy geografiya

1 oy oldin

YANGI ENERGETIKA - YANGI HAYOT. Referatlar Geografiya va iqtisodiy geografiya

1 oy oldin

YANGI DAVR KARTOGRAFIYASI VA UNING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI Referatlar Geografiya va iqtisodiy geografiya

1 oy oldin

Xalqaro iqlim nazorati va iqlimni saqlashga doir qonunlari. Referatlar Geografiya va iqtisodiy geografiya

1 oy oldin

XALQARO IQLIM NAZORATI VA IQLIMNI SAQLASHGA DOIR QONUNLAR. Referatlar Geografiya va iqtisodiy geografiya

1 oy oldin

VOQEA VA HODISALARNING GEOGRAFIK TARQALISHINI STATISTIK Referatlar Geografiya va iqtisodiy geografiya

1 oy oldin

Tabiiy yoritilganlik va uni meyorlari. Referatlar Geografiya va iqtisodiy geografiya

1 oy oldin

Tabiatdan foydalanishning maqsad va istiqbollari Referatlar Geografiya va iqtisodiy geografiya

1 oy oldin

Tabiatda ”ob-havo” nimani bajaradi. Iqlim shakllanishining asosiy omillari. Referatlar Geografiya va iqtisodiy geografiya

1 oy oldin

Tabiat taraqqiyotining asosiy qonunlari Referatlar Geografiya va iqtisodiy geografiya

1 oy oldin

Suniy yoritish Referatlar Geografiya va iqtisodiy geografiya

1 oy oldin

SIFATLI RANG (FON) USULINING GEOGRAFIK KARTALAR VA ATLASLARDA BERILISHI Referatlar Geografiya va iqtisodiy geografiya

1 oy oldin

QISHLOQ XO’JALIGI VA OZIQ-OVQAT ISHLAB CHIQARISH. Referatlar Geografiya va iqtisodiy geografiya

1 oy oldin

Qishloq xo’jaligi va oziq-ovqat ishlab chiqarish. (2) Referatlar Geografiya va iqtisodiy geografiya

1 oy oldin

Sozlamalar