Buxgalteriya hisobi va audit

Bank auditi fanining predmeti, metodi va vazifalari Referatlar Buxgalteriya hisobi va audit

2 oy(lar) oldin

Bank auditining tashkil qilinishi va turlari Referatlar Buxgalteriya hisobi va audit

2 oy(lar) oldin

Naqd pul va kassa operatsiyalarining auditi Referatlar Buxgalteriya hisobi va audit

2 oy(lar) oldin

Hisob-kitob operatsiyalari auditi Referatlar Buxgalteriya hisobi va audit

2 oy(lar) oldin

Debitorlar, kreditorlar va qimmatli qog’ozlar auditi Referatlar Buxgalteriya hisobi va audit

2 oy(lar) oldin

Tijorat banklari daromadlari, harajatlari va foydasi auditi Referatlar Buxgalteriya hisobi va audit

2 oy(lar) oldin

Valyuta operatsiyalari auditi Referatlar Buxgalteriya hisobi va audit

2 oy(lar) oldin

Auditorlik risklari va auditorlik xulosalalari Referatlar Buxgalteriya hisobi va audit

2 oy(lar) oldin

BANK KAPITALINING TAHLILI Referatlar Buxgalteriya hisobi va audit

2 oy(lar) oldin

TIJORAT BANKLARI AKTIVLARI HOLATI VA SAMARALI FOYDALANISHINING TAHLILI Referatlar Buxgalteriya hisobi va audit

2 oy(lar) oldin

BANK MAJBURIYATLARINING TAHLILI Referatlar Buxgalteriya hisobi va audit

2 oy(lar) oldin

TIJORAT BANKLARI KREDIT OPERATSIYALARINING TAHLILI Referatlar Buxgalteriya hisobi va audit

2 oy(lar) oldin

BANKLARNING QIMMATLI KOG‘OZLAR OPERATSIYALARINING TAHLILI Referatlar Buxgalteriya hisobi va audit

2 oy(lar) oldin

«BANK FAOLIYATLARI DAROMADLARINING TAHLILI» Referatlar Buxgalteriya hisobi va audit

2 oy(lar) oldin

Sozlamalar