Buxgalteriya hisobi va audit

Zamonaviy banklarda moliyaviy va tijorat hisoboti Referatlar Buxgalteriya hisobi va audit

3 oy(lar) oldin

Xalqaro valyuta munosabatlari va ularni tartibga solish masalalari Referatlar Buxgalteriya hisobi va audit

3 oy(lar) oldin

XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI, ULARNING MAKSADI VA FUNKSIYALARI TURLARI Referatlar Buxgalteriya hisobi va audit

3 oy(lar) oldin

Xalqaro moliya institutlari va ularning turlari Referatlar Buxgalteriya hisobi va audit

3 oy(lar) oldin

XALQARO AUDITORLIK TASHKILOTLARI VA KOMPANIYALARI, ULARNING RIVOJLANISH TARIXI Referatlar Buxgalteriya hisobi va audit

3 oy(lar) oldin

XALQARO AUDIT TIZIMI VA UNING MODELLARI Referatlar Buxgalteriya hisobi va audit

3 oy(lar) oldin

Ulush munosabatlarini mujassamlashtiruvchi qimmatli qog’ozlar qiymatini baholash Referatlar Buxgalteriya hisobi va audit

3 oy(lar) oldin

To‘lov hisob-kitob tizimlarida banklar faoliyatini tashkil etish Referatlar Buxgalteriya hisobi va audit

3 oy(lar) oldin

Tijorat banklarining xalqaro kredit operatsiyalari. Referatlar Buxgalteriya hisobi va audit

3 oy(lar) oldin

TIJORAT BANKLARINING OPERATSIYALARI Referatlar Buxgalteriya hisobi va audit

3 oy(lar) oldin

TIJORAT BANKLARINING INVESTITSION FAOLIYATINI BOSHQARISH Referatlar Buxgalteriya hisobi va audit

3 oy(lar) oldin

Tijorat banklarining aktiv va passiv operatsiyalari Referatlar Buxgalteriya hisobi va audit

3 oy(lar) oldin

Tijorat banklari va ularning funktsiyalari Referatlar Buxgalteriya hisobi va audit

3 oy(lar) oldin

TIJORAT BANKLARI VA ULARNING FUNKSIYALARI. Referatlar Buxgalteriya hisobi va audit

3 oy(lar) oldin

Tijorat banklar faoliyatini nazorat qilishni tashkil etish Referatlar Buxgalteriya hisobi va audit

3 oy(lar) oldin

Sozlamalar